Tuesday, November 15, 2011

Pengorbanan IBU

Badan manusia hanya mampu menahan sehingga 45 del (unit) kesakitan. Tetapi semas...a melahirkan bayi, seorang ibu merasai sehingga 57 del (unit) kesakitan. Ini sama dengan mematahkan 20 tulang secara serentak. Sekarang bolehkah anda bayangkan, kesakitan & kasih sayang seorang ibu?See More

No comments:

Post a Comment